با سلام
من دنبال اي سي هستم كه داخل اون داراي يه شمارنده Up-Down باشه.درضمن داخل خود همون اي سي بتونه اين مقدار باينري شمارش شده به سيگنال انالوگ تبديل كنه.ايا اينجور اي سي وجود داره