سلام
به دنبال سووالات کنکور کاردانی به کارشناسی برق 90 -91 -92 - 93 هستم
ما سرچ کردیم ولی به چیزی نرسیدیم
اگر شما دارید برای ما بگذارید سپاس
اگر جوابش رو هم دارید بگذارید
بازهم سپاس