سلام .وقت بخیر .میخواستم ببینم آیا به جای دوقطعه فوق میشه از LM358یاAD620استفاده کرد؟