يه سوال طراحي دارم
مدار تقويت كننده با گين متغير:
1-گين بين 2 تا 20
2-ورودي ديفرانسيلي خروجي سينگل
3-ساپلاي 10 از بالا و -10 از پايين
4-مصرف كننده ي 10 اهمي
احيانا سيگنال ورودي نيم ميلي ولت بالا پايين بره