دوستانی که به نسخه اصلی fuzzy control++دسترسی دارند برای منطق فازی در plc ،وباهاش کار کردن !!! هم اکنون نیازمند یاری این عزیزان هستیم!