سلام
اگر می خواستید ماژولی را برای انتقال اطلاعات دیجیتال به فاصله 4 کیلومتری در محیط بدون مانع(شبیه دریا) انتخاب کنید از کدوم ماژول استفاده می کنید
اگر گزینه مورد نظر شما در لیست نیست بگید تا اضافه کنم