سلام خدمت دوستان و عزیزان و اساتید.
با توجه ب اینک توی انجمن ب این بزرگی اموزش ابتدایی برای نوشتن هدر فایل پیدا نکردم، بران شدم ک درخواستی برای اموزش این کار از اساتید داشته باشم تا دوستان گله نکنند ک درخاستی وجود نداشته.(خلاصه خواستیم حجت را بر شما تمام کنیم).
از تمامی دوستانی ک دستی بر اتش و .... دارند درخواست میشود تا کمک بزرگی ب مبتدی هایی مثل بنده فرمایند.
اگر محدودیت وقت و حوصله دارند،راهنمایی بفرمایند تا ازکجا باید شروع کرد.ماژول های ساده تری معرفی نمایند تا بریم دنبالش شاید فرجی حاصل بشه.
(خسته شدیم از بس دنبال کتابخانه اماده گشتیم......)
تو نیکی میکن و در دجله انداز************ ک ایزد در بیابانت دهد باز