سلام به همگی،
من دارم یک فیلتر اکتیو می سازم. خازن ها تلرانس زیادی دارند و باعث اختلاف زیاد بین مشخصه خروجی فیلتر پیاده شده با طراحی میشه!

کسی میدونه چطور میشه این مشکل را حل کرد؟


با بهترین آرزو ها