سلام
حداکثر سرعت قابل دستیابی برای انتقال داده خالص از یک دستگاه که در فاصله چندین سانتیمتری از یک لپ تاپ و یا موبایل قرار دارد ، توسط ماژول های موجود در بازار چقدر است؟( نیازی به اتصال به اینترنت نیست.)
لطفا ماژول را نیز معرفی فرمایید.
تشکر.