با سلام. کسی ترجمه درس 1و6و16 زبان تخصصی حقانی مخصوص رشته برق و داره؟