سلام
درمورد تابع تبدیل من مشکل دارم
در یک مدار RLC تابع تبدیل چطور بدست میاد ؟