سلام
در دانشگاه امام حسین در رشته مخابرات امن و رمزنگاری دعوت به مصاحیه شدم. می خاستم بدونم چطور رشته و دانشگاهی هست؟ ارزش داره بری؟
ممنون