سلام ،
من میخوام ی مدار طراحی کنم و میخوام انبوه سازی کنم برای همین مدار نیاز به ی مبدل که برق شهر به 6 ولت DC با 1.5 آمپرجریان تبدیل کنه.نمی خوام از ترانس استفاده کنم.قیمتش و اندازشم خیلی مهمه باید کم باشه .