سلام

در دیتاشیت مربوط به حافظه ها بلوکی هست مربوط به زمان خواندن و نوشتن ویا نمایش سیگنالها جهت عمل خواندن ونوشتن مثلا نمودارهایی از ادرس و - مثلا پایه we - oe - cs
در این دیاگرام یکسری خطوط هم وجود دارد . این دیاگرام هارو چطوری میشه خواند .