دماسنج های عقربه ای یا گیج دما ، یک نمایشگر آنالوگ میباشند که دمای نقطه ای مشخص میباشد که با توجه به کارکردشان به دو نوع تقسیم می شوند :
دماسنج های بی متال Bimetal
دماسنج های پرشده actuated

دما سنج های بی متال
طریقه کارکرد حرارت سنج بیمتال طبق کاهش یا افزایش طول یک فلز براساس تغییرات حرارت سنج است .

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


طبق قابلیت نشان داده شده در شکل بالا، داخل گیج دما، دو عدد فلز با ضریب انبساط طولی مختلف متصل به هم هستند و به صورت یک کویل میباشند. یک سر کویل آزاد و سر دیگر آن ثابت میباشد. اگر دما تغییر کند، قسمت انتهای آزاد کویل که متصل به عقربه میباشد شروع به چرخیدن میکند و میزان دما بوسیله عقربه نمایش داده می شود.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


-دما سنج های پر شده:
2-1-دماسنج پر شده از جیوه با نشاندهی سیستم فشار
این نوع دماسنج با استفاده از تغییر فشار جیوه ناشی از تغییر دما کار می‏کند، یعنی تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار جیوه پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما توسط یک فشار سنج عقربه ای که بر اساس دما کالیبره شده است نمایش داده می شود.

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


2-2-دماسنج پر شده از مایع با نشاندهی سیستم فشار
این نوع دماسنج با استفاده از تغییر فشار مایع ناشی از تغییر دما کار می‏کند، یعنی تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار مایع پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود. مایع پر شده می‏تواند الکل‏،نفت و غیره باشد.

2-3-دماسنج با نشاندهی سیستم فشار بخار
این نوع دماسنج حاوی مایع فرار در داخل حسگر گرمایی بوده و تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار بخار اشباع شده مایع پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود.

2-4-دماسنج با نشاندهی سیستم فشار گاز
در این نوع دماسنج تغییر دمای حسگر گرمایی سبب تغییر فشار گاز پر شده می‏گردد و بدینوسیله دما نشان داده می‏شود. گاز پر شده باید گازی بی ‏اثر نظیر نیتروژن یا هلیوم باشد.
مهمترین کاربرد ترمومترهای پرشده، برای مواقعی است که پراب دما بیش از 1 متر با نمایشگر عقربه ای فاصله داشته باشد. به این مدل ها کاپیلاری دار یا دنباله دار می گویند که دنباله بین 1 تا 5 متر می تواند باشد.(شکل فوق- مدل وسط)

پارامترهای مهم در انتخاب یک گیج دما عقربه ای :
• قطر صفحه نمایش مثال : 6 سانت یا 10 یا 16
• رنج دمایی مثال : 0-100 درجه (ماکزیمم 500 درجه سانتیگراد)
• مکان اتصال دنباله : از زیر، سر تلسکوپی و از پشت (شکل زیر به ترتیب از چب به راست)
• جنس بدنه و غلاف
• پراب 5 یا 10 سانت یا 20 سانت یا کاپیلاری دار (متراژ دنباله)

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


منبع:
http://kalatajhiz.com/temperature-measurement-training/1678-temperature-gauge