سلام
یک سوال از دوستان داشتم:
من 2 عدد ماژول WSN-03 را روی دو برد مجزا، برای تست وصل کردم ، تغذیه هر دو را به 5 ولت متصل کردم و هر دو را توسط نرم افزاری که برای wsn-03 هست با مشخصات یکسان تنظیم کردم.فاصله بین ماژول ها هم 10 متر قرار دادم.
مشکل اینجاست که ماژول ها با تغییر آدرس مقصد همچنان لینک هستن و فقط در صورت تغییر کانال یکی از آنها، ارتباط قطع می شود.
این مشکل را کسی تا حالا داشته؟