جایزه بزرگ اختراعات ایران

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
درباره جایزه بزرگ

خانه تکنولوژی به عنوان برگزار کننده با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه اندازی دبیرخانه نموده. در این مسیر با سازمان های به عنوان حامیان فناوری خانه تکنولوژی را پشتیبانی می نمایند. خانه تکنولوژی در چند مرحله برای انجام کار اقدام خواهد نمود.

1-تفاهم سازمان های سیاست گذاری و فناوری جهت پشتیبانی معنوی و مادی از پروژه
2-جذب سازمانهای مانند اتاق بازرگانی ایران و تهران و مراکز صنعتی تمام کشور
3-امضاء تفاهم نامه های واقعی با صنایع و اعلام نیاز آنها مبنی بر استفاده از فناوری
4- امضای آشتی نامه علمی و صنعتی ایران با سازمان ها و ارگان ها مختلف جهت استفاده از فناوری روز دنیا و توجه به رویکرد تولید فناوری و تجاری سازی

محورهای جایزه بزرگ :

1. تولید، تجاری سازی، فروش فناوری و دانش فنی و ارتباط ویژه علم، صنعت، بازار توسط خانه تکنولوژی
2. ایجاد انگیزه مضاعف جهت شروع یک تحول ویژه در بخش فناوری کشور توسط بخش خصوصی
3. حضور صاحبان صنایع تخصصی در روند داوری و تعامل بین مخترعان و صاحبان صنایع
4. حضور شرکت های دانش بنیان و ارگانها و ارائه دستاوردها در بخش شرکت ها و ارگانها
5. ارائه فضایی مخصوص نصب پوستر به طرح های قابل تجاری سازی در کنار شرکت ها ی صنعتی و دانش بنیان به منظور تعامل و ارتباط
6. بزرگترین تجمع فناوران، نخبگان و نوآوران
7. رونمایی از آکواریوم فناوری و خانه تکنولوژی
8. مشاوره و ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی طرح ها
9. معرفی طرحهای منتخب به سرمایه گذاران و پیگیری تا مرحله تولید و فروش
10. نیاز سنجی سازمان ها،ارگان ها و صنایع، و معرفی طرح های مربوطه
11. حضور تمامی مخترعان در روند داوری کلیه اختراعات
12. تعامل بین مخترعان و ایجاد طرحی نودرباره خانه تکنولوژی ایران

خانه تکنولوژی ایران سازمانی علمی ، متشکل از نخبگان و دانشمندان مطرح ایرانی است که با هدف توسعه و تجاری سازی فناوری در سال 1390 شکل گرفت ، این سازمان نخستین بار از روی تحقیقات و نیاز سنجی گروهی از نخبگان جهت رفع معضلات تولید فناوری در کنفرانس جهانی مدیریت تکنولوژی در شهر واشنگتن کشور آمریکا مطرح شد و با عنوان دهکده دانایی و خانه های تکنولوژی معرفی گردید.اعضای خانه تکنولوژی را دانشمندان و نخبگان حاضر در ایران و خارج از کشور تشکیل داده اند و با همفکری خود نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی اقدام می کنند.