سلام،
بین دوستانم زیاد دیده بودم که در مورد NAND Flash و NOR Flash سوال می کنند، به همین دلیل گفتم یک بار بیام تا حدی که بلدم کامل این مقایسه رو انجام بدم که دوستان استفاده کنند.

این مطلب رو می تونید در لینک زیر :
http://*********/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-nand-flash-%D8%A8%D8%A7-nor-flash-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
یا این لینک:
http://****************/showthread.php?653-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-NAND-Flash-%D8%A8%D8%A7-NOR-Flash
مطالعه نمایید.
امیدوارم که مفید واقع بشود.