با سلام
من ميخواستم استپ موتور خريداري كنم.چه نكاتي را بايد در نظر بگيرم
ولتاژ-مقدار استپ(يا همون درجه)
گشتاور
ايا چيز ديگري هم مد نظر بايد گرفت