سلام کسی آموزس سیلواکو را داره.خیلی فوری نیاز دارم : :question: