با سلام به همه

شايد ديده باشيد که جديدا کتابهايي وجود دارند ( مخصوصا قرآن ) که به همراه آنها يک قلم هوشمند عرضه ميشود .
کار اين قلم اين است که وقتي آن را روي قسمتي از صفحه آن کتاب قرار مي دهيد از آن محلي که با قلم اشاره شده شروع به خواندن مي کند .

سوال من اين است که روش شناسايي محل اشاره شده چطور است؟
توضيح اينکه درون نوک اين قلم يک ديود فرستنده مادون فرمزي وجود دارد که مثل يک فلشر چشمک ميزند و در کنار آن يک لوله باريک قرار دارد که ته آن مشخص نيست .

باتشکر از همه