یک تعمیرکار لوازم برقی برای انجام امور تعمیرات به لوازم زیر نیازمند است :

1 - هویه
2 - قلع کش
3 - سیم لحیم
4 - قطعات الکترونیکی کامل
5 - اهم متر
6 - ولت متر
7 - آمپر متر
8 - روغن لحیم
9 - سیم مسی ریز
10 - زره بین
11 - ست کامل پیچ گوشتی
12 - سیم چین
13 - گیره نگهدارنده برد
14 - منبع تغذیه
15 - انبر یا پنس

منبع : http://motavasete.blog.ir