باسلام .وقت همه بخیر .

میش کسی کمکم کنه .اخه دنبال اموزش فارسی نرم افزار سیلواکو هستم .
یا اینکه بتونم تو یکی از مثالاش تغییری ایجاد کنم .
ممنونم میشم کمکم کنین.