سلام پروتل99seدر سون نصب نمیشه.غیر از وی ام ور راهی هست :question: