سلام مدار دیمر با برق ورودی 110 ولت نیاز دارم برای فن 110 ولتی میخوام برق 220 ولت رو با ترانس 110 ولت میکنم حالا یک دیمر میخوام که این 110 ولت کم و زیاد کنه
نقشه تست شده لطف کنید