دوستان کسی میدونه خطوط آنالوگ از لحاظ ساختاری و فیزیکی با خطوط دیجیتال چه تفاوتی دارن !؟

چرا به خطوط تلفن شهری میگیم آنالوگ ؟ آیا به خاطر ساختار کابل و زوج بودن سیم هاست یا به خاطر تجهیزاتی که در مراکز مخابراتی به کار گرفته میشه !؟
اصلاً چگونه میشه یه خط دیجیتال داشت که دیگه نیاز به مودم نداشته باشه(مودم کارش تبدیل دیجیتال به آنالوگ و بر عکس دیگه ؟ ) !؟

چرا تو گوشی های دیجیتال 4 سیم !؟ کار اون دو سیم دیگه low و high چیه !؟