دوستان بهترین جاذب نور خورشید و در عین حا ارزان و قابل تامین در حجم زیاد چیه ؟
1- از اگرمکن سازهای خورشیدی سوال گرفتم گفتن صفحاتو اصلا خودشون رنگ نمی زنن اماده از چینا میگرن یا با دستگاه
2- یه استاد شیمی گفت کربن یا زغال = زغال چوب منظورش بوده یا زغال سنگ ؟ طبق فیلم زیر قبول دارین زغا چوب رساناست ؟
3- آبکاری فلز با کروم (از نوع سیاهش کسی شنیده )؟
4- آقا گرافیت هم از زغال چوب میشه و هم از زغال سنگ ؟؟؟!!

جواب سوالا واسم مهمند دوستان نظراتشون از بنده حقیر دریغ نکنن یه دنیا ممنون