سلام!

من برای پروژه دانشجویی روبات تعقیب خطی قراره بسازم که علاوه بر قابلیت تعقیب خط بتونه بر حسب رنگ مسیر سرعت موتورها رو تنظیم کنه!
سوال اینجاست!
آیا مشابه آرایش سنسور های IR آیا باید به تعداد سنسورهای مادون قرمز سنسور رنگ گذاشت؟
آیا میشه با قرار دادن سنسور رنگ به نحوی در مرکز روبات در استفاده از سنسورهای رنگ صرفه جویی کرد؟
یعنی جایی از کف روبات که در همه حال روی خط قرار دارد رو بعنوان محل نصب سنسور رنگ قرار داد.


من قبلاً تاپیک تقریباً مشابهی

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

ایجاد کردم.
ولی چون حس کردم در بخش نامناسب ممکنه زده باشم در این بخش مطرح کردم.