با سلام
چرا در شارژرها بر خلاف اينورتر ها مثبت و منفي بايد نسبت به زمين عايق باشند؟