سلام
کسی از دوستان هست که اطلاعات کاملی در مورد DFIG داشته باشه؟ یه سوال فنی در مورد DFIG دارم... اگه کسی هست که پایان نامه ارشد یا دکتراش در مورد DFIG هست لطفا بگه...
میخوام بدونم اثر نوع مدلسازی ژنراتور (مدلسازی در دستگاه روتور، دستگاه مرجع سنکرون یا دستگاه ساکن استاتور) بر جریان خطا به چه نحو هست؟