سلام،من دو تا ds18b20 رو به میکرو وصل کردم البته بصورت جداگانه خروجیشونو به میکرو دادم نه مشترک چون I/O خالی زیاد دارم.برای اولی توی برنامه مینویسم config 1wire=porta.0 و دما رو از روش میخونم و برای دومی هم در وسط برنامه config 1wire=porta.1 رو مینویسم و دماشو میخونم.اول مشکلی نداره ولی بعد از حدود 30 دقیقه بهم میریزه ،البته شاید مشکل از این نباشه .آیا برای اینکه چند سنسور 1820رو بصورت جداگانه به میکرو وصل کنیم باید در وسط برنامه برای هرکدام پیکربندی پین 1 wire رو تغییر بدیم یا باید بروش دیگه این کار رو انجام داد؟