سلام به همه دوستان ...
فرستنده و گیرنده ای(تصویر) میخوام با ویژگیهای زیر :
1)تو تهران پبدا بشه
2)کیفیت خوبی داشته باشه(تصویر خراب نشه)
3)نویز نگیره تو مسابفات
ممنون