با سلام.
میخواستم وظیفه و عملکرد کلید loadness در تن کنترل ها مانند تن کنترل ها با lm1036 و یا tda1524 را بدانم.

با تشکر فراوان.