سلام دوستان
کسی هستش ک مشهدی باشه و ارشد قبول شده باشه و کتابهای راهیان ارشد و پوران پژوهش و همچنین نصیر خونده باشه و کتاباشو داشته باشه ؟!
اگه کسی هست ، بهم خبر بده و هر کسیم ک تجربه خوبی داره تو زمینه قبولی تو ارشد ، برای بقیه روش موفقیتشو بگه ... :smile: