سلام
دوستانی که مایل هستند در اجرای پروژه های تخصصی با نرم افزار مطلب شرکت نمایند لطفا حضورشان را با ذکر شماره همراهی به ایمل shahlaie_sh@yahoo.com اعلام نمایند .
باتشکر