ديود نصب سطحي بالاي اون عدد 1 و زير اون نوشته 35v.اين چه نوع ديودي هستش.ميشه راهنماييم كنيد
اندازه اون هم 2.7 در 3.5 است