سلام
من می خواهم میکروی 1768 را برای اولین بار با یک کابل usb پروگرام کنم .


این شکل کابل هستش. وقتی به کامپیوتر متصل می کنم ، یک فایل framware داخلش هست .
سوال اینکه وقتی پاکش می کنم ، بعد از خاموش و روشن شدن میکرو دوباره ظاهر میشه . علتش چیه ؟
بعد اینکه فایل هگز را باید جایگزینش کنم یا باینری؟