سلام
دوستان یک برنامه نوشتم به زبان جاوا برای کامپیوتر و یک برنامه برای avr با زبان بیسیک
اطلاعات ارسالی از کامپیوتر بدون نقص ارسال میشه
در برنامه بسکام هم تست می کنم بدون مشکل هست

فقط وقتی روی پروتیوس اجرا می کنم توی برنامه اعمال نمیشه
توی virtual terminal کامل میاد

ویندوز 8
پروتیوس 8.1