سلام دوستان کسی تلفن سانترال ساخته ؟
راجبش مطلبی آموزشی چیزی سراغ دارید؟


ی سوال کلی دارم
مثلا میشه دستگاه ی خط ورودی داشته باشه و مثلا 10 خط خروجی ( داخلی ها ) و وقتی ی نفر زنگ میزنه و خط رو اشغال میکنه نفر دومی که زنگ میزنه اشغال نشنوه و بگه مثلا لطفا صبر کنین 3 نفر تو صف هستن ؟ باید چندتا خط ورودی داشت برای اینکار یا با ی خطم میشه به سیستم های مخابراتی وارد نیستم

تشکر