این نرم افزار جهت گرفتن خروجی قابل استفاده در نرم افزار بسکام از سایت اوقات شرعی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تهیه شده است. با استفاده از این نرم افزار می توانید اوقات شرعی هر نقطه از کشور را به صورت اعداد قابل فهم در نرم افزار بسکام بدست آورید.
لینک دانلود:
http://sytech.ir/image_user/owghat.rar

پسوورد: sytech.ir