سلام کسی تونسته یک رشته فارسی رو برای ماژول HC-05 ارسال کنه؟
با چه نرم افزاری؟
ممنون