سلام دوستان
اگر بخوام فراجهش رو بعنوان تابع هدف در نظر بگیرم از چه رابطه ای باید استفاده کنم؟
مبخوام فراجهش رو مینیمم کنم با الگوریتم بهینه سازی.