درود

کسی از DMA توی محیط keil جواب گرفته ؟!
من برنامه ای نوشتم که dma از حافظه به DAC بنویسه ( یکی از همون 4 مد عملکردی که هر کانال DMA میتونه داشته باشه !)
ولی نتیجه ی آنچه که انتظار داشتم رو نمیبینم!
توی خروجی واحد DAC چیزی ندارم ( صفر ولت ).
من فکر میکنم محیط keil , بخش DMA رو نمیتونه شبیه سازی کنه !