سلام.ایا میشه مقدار ولتاژ القایی بالا که برای شوک توسط ترانس تولید میشه رو محاسبه و اندازه گرفت؟این هم میدونم که رابطه ولتاژ سلف هست:vl=L*dil/dt که Lهمون اندوکتانسه و بعدی هم مشتق جریانه که معلوم نیست مقدارش چیه :