با سلام
کسی میکرو lpc1768 یا LPC1788 رو با مد hid usb پروگرم کرده؟
میتونید راهنمایی کنید؟

با تشکر