با سلام
دوستان بنده یک کد از اینترنت گیر اوردم که مربوط به اینوترهای سه فازه. موقعی که میخوام این برنامه رو تست کنم ارور میده که گمونم مربوط به کتابخونه میشه. تنها کتابخونه استفاده شده <graphseries> هستش که هرچی تو نت گشتم همچین کتابخونه ای نیافتم .متن ارور هم به این صورته

threephasepwm.ino:1 fatal error: GraphSeries.h: No such file or directory
compilation terminated.
Error compiling.
ممنون میشم راهنمایی کنید. اگه از کتابخونه هستش از کجا میتونم گیر بیارم؟
با تشکر
اینم متن برنامه که یکم موقع کپی به هم ریخت.

#include<GraphSeries.h>
GraphSeries pin8 = GraphSeries("Pin 8"
GraphSeries pin9 = GraphSeries("Pin 9"
GraphSeries pin10 = GraphSeries("Pin 10"
GraphSeries pin11 = GraphSeries("Pin 11"
GraphSeries pin12 = GraphSeries("Pin 12"
GraphSeries pin13 = GraphSeries("Pin 13"
GraphSeries input= GraphSeries("input voltage"
void setup()
{
pinMode(8,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
double d = 3.333;
// 180 degree conduction mode - s1:0-180,s2:60-240,s3:120-300,s4:180-360,s5:240-60,s6:300-120
digitalWrite(8,HIGH);
delay(d);
pin8.SendData(2);
digitalWrite(12,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(d);
pin9.SendData(3);
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(10,HIGH);
delay(d);
pin10.SendData(4);
digitalWrite(8,LOW);
digitalWrite(11,HIGH);
delay(d);
pin11.SendData(5);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
delay(d);
pin12.SendData(6);
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(d);
pin13.SendData(7);
digitalWrite(11,LOW);
}