دوستان قیمت برق کنتور چطوری محاسبه میشه؟ یعنی شماره کنتور رو ضربدر چی باید کرد؟(البته تفاضل شماره فعلی با قبلی)پ

در ضمن من برای زمینم تقریبا 8 روز از یه پمپ آب 5 آمپری به طور کامل استفاده کردم، و از همین کنتور صاحبخونه خودش هم استفاده میکرد برای مصارف خانگی،چطور باید محاسبه کنم چقدر مصرف من شده؟


با تشکر.