سلام
پیاده سازی الگوریتم sift در یک embedded system دارای چه الزاماتی است؟ الزاماتی مانند حجم حافظه مورد نیاز برای اجرای کد ، حجم حافظه ram مورد نیاز در حین اجرای کد ، توان پردازنده و غیره .
لطفا در صورت امکان کتابخانه ای به زبان ++C/C ، معرفی فرمایید.
تشکر.