سلام دوستان
کسی تا حالا eit کار کرده ؟
چه سخت چه نرم افزار ؟