سلام کسی از دوستان می دونه از کجا می تون یه slip ring با 12 سیم سیگنال پیدا کنم